Στην Ευρυτανία και στη Μονή Προυσού ο Κοσμάς, ενώ κύρηττε, σταμάτησε το κύρηγμα, κοίταξε στα μάτια επίμονα έναν από το πλήθος και του είπε ότι έχει λερώσει τα χέρια του με αίμα μοναχού. Εκείνος έμεινε έκπληκτος από την ενέργεια του Κοσμά, γιατί πράγματι είχε σκοτώσει έναν μοναχό. Ο Κοσμάς τον πήρε κοντά του και τον εξομολόγησε, ενώ ο δολοφόνος του μοναχού ομολόγησε την πράξη του. Ο Κοαμάς του έδωσε άφεση στις αμαρτίες που είχε διαπράξει και του είπε τι πρέπει να κάνει στην υπόλοιπη ζωή του για να σωθεί.