Είμαι εφημέριος στόν Ιερό ναό τού Αγίου Ιωάννου τού Ρώσου . Μία μέρα μία νεαρή γυναίκα έρχεται κοντά μου κλαίγοντας.
Μού είπε ότι ήταν έγκυος.
Ότι ήθελε πολύ τό παιδί της.
Ότι προσπαθεί εδώ καί αρκετά χρόνια.
Ότι έχασε μερικές εγκυμοσύνες.
Λέω: καί γιατί κλαίς;
Πατέρα, ή εγκυμοσύνη είναι έκτοπη.
Τό μικροσκοπικό μωρό ακόμα δέν έχει προσκολληθεί στό ενδομήτριο.
Είναι κάπου σέ μία σάλπιγγα.
Ό γιατρός είπε ότι έπρεπε νά κάνω έκτρωση. Γιατί αλλιώς είμαι καταδικασμένη νά πεθάνω όταν μεγαλώσει εκεί .
Ό πόνος της μέ ευαισθητοποίησε λίγο. Συνοφρυώθηκα γιά νά μήν δείξω ότι έτρεμα.
Λέω:  - "Λοιπόν, άς μιλήσουμε μέ τόν Άγιο Ιωάννη τόν Ρώσο γιά νά λυθεί τό θέμα."
-"Δέν μπορω νά γίνω  γονιός, τό έμβρυο είναι παγιδευμένο εκεί, δέν θά πάει πουθενά.
Καί ό γιατρός μου συμβουλεύτηκε έναν άλλο γυναικολόγο. Καί οί δύο είπαν ότι ή άμβλωση πρέπει οπωσδήποτε νά προκληθεί."
Έσφιξα τά δόντια μου αβοήθητα.
Είπα:
-" Ό Άγιος Ιωάννης ό Ρώσος μπορεί νά πει στό μωρό νά φύγει από εκεί και να πάει στήν κούνια τής μήτρας."
-" Όχι, πατέρα, είναι αδύνατο, "είπε ή κοπέλα δακρυσμένη.
Τής έπιασα τό χέρι.
-" Πιστεύετε ότι ό Θεός μπορεί νά μετακινήσει τό μωρό από εκεί;
Ότι έχει αυτή τή δύναμη;"
-" Ναί, πατέρα. "
-" Λοιπόν, άς προσευχηθούμε."
Είπα αμέσως μία προσευχή από τό μυαλό μου.
" Κύριε, Κύριε, εσύ πού πρόσταξες τόν Αβραάμ νά μετακομίσει από τά εδάφη τών πατέρων του στήν Χαναάν, καί τού έδωσες αυτή τή γή,
Σέ παρακαλούμε, μέ τήν αγνή επιμονή τού Αγίου Ιωάννη τού Ρώσου τού οποίου τό πρόσωπο έχουμε εδώ,
πρόσταξε αυτό τό μωρό νά μετακινηθεί στό μέρος όπου θά αναπτυχθεί χωρίς κίνδυνο."
Τό κορίτσι μέ κοίταξε σανάμουν αρκούδα.
Τής  έδωσα τόν Ακάθιστο τού Σκεπάσματος Τής Θεοτόκου καί τόν Ακάθιστο τού Αγίου Ιωάννη τού Ρώσου.
Είπα:
-" Δέν θά κάνουμε αποβολή γιατί τό μωρό κάνει όπως τού λέει ό Θεός."
Τήν επόμενη μέρα λαμβάνω μήνυμα.
Ή κοπέλα πήγε ξανά στόν γυναικολόγο.
Τό μωρό έχει μετακινηθεί στή μήτρα.
Είναι τέλειο καί μεγαλώνει υπέροχα φώναζε! .
Τό κορίτσι έκλαιγε πάλι, αλλά τώρα από χαρά.!
Δόξα τώ Θεώ!