Οι λαϊκές συνοικίες του Πειραιά συνεταράχθησαν κυριολεκτικώς χθές το απόγευμα επί τη αναγελία θαύματος λαμβάνοντας χώρα εντός της οικίας μιας Ρωσίδας κείμενης παρά το αρτοποιείον Χαρ. Μπούγια επί της οδού Θεοχάρη. Η Ρωσίδα αυτή είχε μια εικόνα παριστάνουσα τη Παναγία μετά του Χριστού.
Χθες το απόγευμα η Ρωσίδα με μεγάλη της έκπληξη παρατήρησε ότι από το στόμα της Παναγίας έρρεαν σταγόνες αίματος. Πάραυτα άρχισε τις φωνές εκ των οποίων ολόκληρη η συνοικία αναστατώθη. Ο Αστυνόμος του τμήματος μεταβάς επί τόπου παρατήρησε ότι παρά την απόρριξη των σταγόνων εξηκολούθουν να ρέουν νέες σταγόνες αίματος.
Το γεγονός γνωσθέν εις τον Πειραιά αναστάτωσε άπασα τας συνοικίας.
Χιλιάδες κόσμου συνέρρεον χθες μέχρις της νυκτός εις την οικία της Ρωσίδας δια να ιδούν το θαύμα. Κατόπιν αυτού η θαυματουργός εικών μετεφλερθη εν πομπή εις την εκκλησίαν του Αγ.Βασιλείου όπου και κατετέθη ειδοποιηθείσεις της Ιεράς Μητροπόλεως.
Η Ρωσίδα εξ αφορμής του θαύματος παρεφρόνησε.