Ο κληρικός, π. Στυλιανός Καρπαθίου, κατεδικάσθη ἀπό τό πρωτοβάθμιο ἐκκλησιαστικό δικαστήριο, σέ τριετῆ ἀργία μετά τά σχόλιά του για τους ομοφυλόφιλους.