Το ΑΤΙΑ ήταν κανα 2ωρο και εξαφανίστηκε σε κλάσματα