Λέγεται ότι λίγα χρόνια μετά την Επανάσταση εξαφανίστηκε μια κοπέλα από την περιοχή της Πλάκας. Παρά τις έρευνες δεν έγινε δυνατόν να βρεθεί. Όμως οκτώ ημέρες αργότερα, η κοπέλα ανακαλύφθηκε κοντά στους Αέρηδες (Το ρολόι του Ανδρόνικου Κυρρήστου), μέρος κατ' εξοχήν "στοιχειωμένο". Η κοπέλα έπασχε προφανώς από σοκ. Ήταν βουβή και με νοήματα προσπαθούσε να εξηγήσει τι της είχε συμβεί. Μετά από πολλά "ξόρκια" και "διαβάσματα", η κοπέλα ξαναβρήκε τη φωνή της. "Τότε πλέον τους διηγήθη καταλεπτώς πως την άρπαξαν χωρίς να ημπορεί να καταλάβει που την πήγαιναν", αναφέρει ο Πολίτης, "γιατί πήγαιναν, πήγαιναν και στεκότανε πάντοτε σε κορφή βουνού. Επειδή έκλαιγε ολοήμερα, την λυπήθηκε μια Ανεράιδα και την έδωκε μια μπάτσα και ευρέθη εις τους Αέρηδες".