Κατά την δεκάτην εννάτην του μήνα Ελαφηβολιώνος, ελάμβανον οι μάντεις την τέφρα από το Πρυτανείο της Ολυμπίας και την πήγαιναν στον Αλφειό ποταμό, την αναμίγνυαν με νερό και έκαναν πηλό. 'Επειτα άλειφαν με
αυτό τον πηλό τον βωμό και αυτό ήταν ένα θαύμα επειδή με άλλο πηλό ήταν αδύνατο να γίνει η τέφρα πηλός.