"Ωστόσο, θα πρόσθετα ότι ένας από τους κύριους κατοίκους του νησιού, ένας Έλληνας, το έτος 1652 όταν είχε πέσει βαριά άρρωστος εξέφρασε στη διαθήκη του την εντολή να ταφεί στην Εκκλησία μας.
Αλλά o Παντοδύναμος Θεός του αποκατέστησε την τέλεια υγεία, αφού είχε κάνει εξομολόγηση στον πατέρα Francois Rossiers, και απηύθυνε τους όρκους του στον S. Joseph, ακολουθώντας τις συμβουλές που του είχαμε δώσει."