Στη Σαντορίνη, κάποιος κληρικός έγινε Μωαμεθανός και πήρε το όνομα Μαμούτι. Λόγω της αποτρόπαιας ζωής του και των φρικτών εγκλημάτων του, κατά παράκληση όλου του λαού, αυτός ο αποστάτης άθλιος κρεμάστηκε από το ξύλο του πανιού ενός μύλου. Τώρα παρά του γεγονότος ότι είχε γίνει Τούρκος, ταλαιπώρησε ασταμάτητα τους ζωντανούς μετά το θάνατό του, και αυτές οι αγωνίες συνεχίστηκαν μέχρι να αποτεφρώσουν το σώμα του.