Η Ελεύθερνα ήταν μια μεγάλη και σημαντική πόλη η οποία σύμφωνα με κάποιον αρχαίο συγγραφέα κατά τη διάρκεια καποιου πολέμου καταλήφθηκε με παράξενο τρόπο.Έριξαν στα τείχη ξύδι έτσι ώστε να μαλακώσουν και να πέσουν πιο εύκολα.