Ο Rodney Castleden στο βιβλίο του Atlantis Destroyed υποστηρίζει πως όταν οι αρχαιολόγοι έσκαβαν στους δρόμους του Ακρωτηρίου κάνοντας δοκιμαστικές τομές μήπως και βρουν ίχνη από παλαιότερες πόλεις ανακάλυψαν εκτός από το δίκτυο των υπονομών και ένα δίκτυο το οποίο εκτός από κρύο νερό έφερνε στα μπάνια των κατοικιών και ζεστό από τις θερμές ηφαιστακές πηγές.