Είναι δυνατόν ο Παϊσιος να έλεγε τέτοιες ανοησίες;