Αυτό είναι που σκληριζει δίπλα στο σπίτι όταν κάποιος θα πεθάνει . Τρεις θανάτους είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια στο σπίτι μας και τις τρεις φορές είχε έρθει δίπλα στο σπίτι και κάθε βράδυ σκληριζε . Ναι ξέρω για εσάς δεισιδαιμονίες για εμάς σημάδια