Ο τομόγραφος 8 τόνων, της Hewlett Packard αποκάλυψε ότι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων φέρει επιγραφή σε επιφάνια ενός δεκάτου του χιλιοστού με τις λέξεις "χρυσό σφαιρίδιο". Πως κατόρθωσαν να το γράψουν οι πρόγονοι μας σε τόσο μικρή επιφάνεια; Μόνο με τα υπερσύγχρονα σημερινά μέσα μπορούμε να γράψουμε τις λέξεις χρυσό σφαιρίδιο σε επιφάνεια ενός δεκάτου του χιλιοστού