Στή νήσο Ὕδρα, στά χρόνια τῆς Κατοχῆς, πού ὁ κόσμος πείναγε, ἐμφανίστηκαν πολλά ψάρια στήν παραλία, πού οἱ ἄνθρωποι ἄφθονα τά ἔπιαναν καί ἔζησαν ἀπ’ αὐτά. Τά ἔλεγαν «καργαμέντο». Οἱ παλαιότεροι τό θυμοῦνται. Δόξαζαν τήν Παναγία. Ὅταν τελείωσε ἡ Κατοχή, τά ψάρια αὐτά ἐξαφανίστηκαν.