Η αρχαιότερη στοά της Ελευσίνας είναι η Δημήτηρ και ιδρύθηκε το 1975.
Η σχέση των Ελλήνων τεκτόνων με την πόλη της Ελευσίνας, όμως, είναι αρκετά παλαιότερη, δεδομένου ότι τα Ελευσίνια Μυστήρια και ο ελευθεροτεκτονισμός αποδίδουν μεγάλη σημασία της βίωσης μιας τελετουργίας τριών στοιχείων (αυτά που λέγονται, δείχνονται και τελούνται). Οι μύθοι, τα σύμβολα και οι στόχοι διαφέρουν, παραμένουν όμως οι ομοιότητες στον τρόπο αποκάλυψης του περιεχομένου στους συμμετέχοντες.
Ενδεικτική της σημασίας που αποδίδουν οι τέκτονες στα Ελευσίνια Μυστήρια είναι η υπαίθρια συνεδρία στον αρχαιολογικό χώρο του ιερού της Δήμητρας τον Ιούλιο του 1923 με κεντρικό ομιλητή τον συνδικαλιστή Σπυρίδωνα Νάγο (1869-1933). Τον Ιούνιο του 1926 οργανώθηκε νέα επίσκεψη στην Ελευσίνα. Η εκδρομή ήταν ανοικτή και σε μη τέκτονες και είχε ξανά ως κεντρικό ομιλητή τον Νάγο