Στο σημείο αυτό αυτοκτόνησε μια κοπέλα για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Μετά σύμφωνα με την παράδοση την κοπέλα άρχισαν να την βλέπουν σα νεράιδα και έτσι μετονομάστηκε και το χωριό