Μια μοναδική εξερεύνηση στους δρόμους της δεύτερης Ιερουσαλήμ, Θεσσαλονίκη.

https://www.youtube.com/watch?v=9fq80uaM68A