Το όνομα τής Μέδουσας είναι σύνθετο και αποτελείται από δύο λέξεις.
(Μεδεα - Ούσα)
Η πρώτη λέξη είναι η λέξη Μεδεα πού σημαίνει τα αιδοία δηλαδή τα σεξουαλικα όργανα αναπαραγωγής τού άντρα και τής γυναίκας.
(βλ.λ. μεζεα στο επιτομο λεξικό τού Δημητράκου : μεζεα τα κ. μεδεα Α τα αιδοία).
Η δεύτερη λέξη η λέξη Ούσα είναι από το ρήμα είμαι (μετοχή σε χρόνο ενεστώτα ο ων, η ούσα, το ον).
Η Μέδουσα λοιπόν είναι η δύναμη των σεξουαλικων οργάνων.
Όταν αυτή η δύναμη με την τεχνική τού διαλογισμού ενεργοποιηθεί και κατευθυνθεί προς τον εγκέφαλο, τότε δημιουργείται το αιθερικο σώμα τής ψυχής μας το σώμα τής Θεάς Αθηνάς πού το Alter Ego της είναι η Μέδουσα.
Η Μέδουσα είναι η πηγή τής δύναμης τής Θεάς Αθηνάς.
Τα φίδια συμβολίζουν την διάσταση τού υλικού κόσμου και την δύναμη τού Θεού πού είναι κλεισμένη μέσα στην ύλη.
Το φίδι πού ο Φαραώ έχει επάνω στο στέμμα του, δείχνει ότι αυτή η δύναμη τού Θεού ΑΜΜΩΝ ΡΑ έχει ανέβει από κάτω από την περιοχή τού ΚΑ επάνω στον εγκέφαλο του και έχει ενεργοποιηθεί το ανώτερο σώμα τής ψυχής του το ΜΠΑ ή ΠΑ όπως ονομάζεται στην αρχαία Αιγυπτιακή  παράδοση.
Στην Αιγυπτιακή μυθολογία ο Θεός ΑΤΟΥΜ πού το όνομα του σημαίνει υπάρχω και δεν υπάρχω, πριν να εκδηλωθεί ως η δημιουργός δύναμη, εκδηλώνεται μέσω του ΝΟΥΝ πού είναι ο παγκόσμιος Ωκεανός τής ψυχής τού κόσμου.
Μέσα στον ΝΟΥΝ υπάρχουν οι ιδέες όλων όσων είναι να δημιουργηθούν από τον Θεό ΡΑ πού πρώτο εκδηλώνεται μέσα από τούς κόλπους τού ΝΟΥΝ πού είναι ο κόσμος (η μήτρα)των ιδεών.
Αυτές τις ιδέες τις κάνει πραγματικότητα ο Θεός ΡΑ από την ουσία του, πού γίνεται σάρκα και οστά.
Ο Θεός ΡΑ φτιάχνει τον υλικό κόσμο των τεσσάρων στοιχείων (γη, νερό, αέρας, φωτιά). Αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι το ΚΑ. Ο ΡΑ είναι η πέμπτη ουσία τού αιθέρα. Η έκτη ουσία είναι η ουσία του ΝΟΥΝ και η ανώτερη όλων των ουσιών είναι η ουσία τού ΑΤΟΥΜ ΡΑ.
Αυτή η διαβάθμιση των επτά υποστασεων τού κόσμου υπάρχει και μέσα στην ανθρώπινη οντότητα.
Κατά μήκος τής σπονδυλικής μας στήλης έχουμε επτά ενεργειακά κέντρα δύναμης πού στον Ινδουισμο ονομάζονται Chakra.
Το φίδι πού έχει ο Φαραώ επάνω στο στέμμα του οι Ινδοί το ονομάζουν Kundalini.
Η Kundalini είναι η δύναμη τής Θεάς Kali των Ινδών πού έχει κοινά μορφωλογικα χαρακτηριστικά με την Μέδουσα των Ελλήνων. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι τέσσερις κυνοδοντες στο στόμα της και η γλώσσα της πού βγαίνει έξω από το στόμα της. Επίσης ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι τα φίδια πού τυλίγουν το σώμα τής Kali.
Για να διαπιστώσεις την ομοιότητα τής Μέδουσας με την Θέα Kali κατέβασε από το ίντερνετ φωτογραφίες της αλλά από παλαιές απεικονίσεις της.
Ο Θεός Ποσειδωνας πού ο μύθος λέει συμβολικά ότι την βίασε είναι εφάμιλλος τού Αιγυπτιακου ΝΟΥΝ.
Ο ΝΟΥΝ είναι ο συνεκτικός ιστός πού συνενώνει τα μέρη τού ΛΟΓΟΥ ΡΑ.
Ο ΛΌΓΟΣ ΡΑ είναι η ουσία από την οποία φτιάχνονται τα γαλαξιακα συγκροτήματα πού συνθέτουν τις κυτταρικες δομές των οργανισμών μας και τού οργανισμού τού υπέρ όντως ων.
Όλοι οι γαλαξίες πλέουν μέσα στον υπέρ κόσμιο ωκεανό τής ψυχής πού είναι ο Ποσειδωνιος ΝΟΥΝ.
Όταν στον διαλογισμό χρησιμοποιούμε το μυστικό όνομα τού Θεού ΡΑ πού η Θεά Isis έμαθε από τον ΡΑ όταν αυτός είχε γεράσει, τότε η δύναμη τού ήχου τού ονόματος του πού προφέρουμε, παλμοδονεί το ψυχικό μας ρευστό και μέσω αυτής τής παλμοδόνησης τής Ποσειδώνιας ψυχής τού ΝΟΥΝ πάλλεται και το Chakra τής Kundalini δηλαδή  η δύναμη τού ΑΜΜΩΝΟΣ ΡΑ πού κατοικεί μέσα στο ΚΑ  στο υλικό μας σώμα.
Σε κάποιες παραστάσεις ο ΑΜΜΩΝ ΡΑ παρουσιάζεται ως ένα πρόσωπο με κέρατα κριαριού και με σώμα φιδιού.
Τα κέρατα κριαριού συμβολίζουν το ΜΠΑ ή ΠΑ πού όπως έχω αναφέρει είναι το όνομα τής ανώτερης διαβάθμισης τού ψυχο πνευματικού μας σώματος του ΑΤΟΥΜ ΡΑ.
Όπως είναι γνωστό η φωνή τού κριαριου
είναι ο ήχος ΜΠΑ.
Τα ονόματα των Θεών είναι αρχετυπικα και δεν είναι αυθεραιτες επινοήσεις. Είναι απόλυτες δυνάμεις τής φύσεως τής δημιουργού δυνάμεως τής ζωής.
Το Chakra τής Kundalini είναι αυτό από όπου τα σεξουαλικα μας όργανα τα Μεδεα αντλούν την δύναμη τής παραγωγής του σπερματοζωαριου και τού ωαρίου (Πνεύμα - Ψυχη) πού συνθέτουν την ολότητά μας.
Αντί λοιπόν αυτή η δύναμη των Μεδεων (των αιδοίων) να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή ενός εμβρύου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω τού ενεργού διαλογισμού για την πνευματική αναβάθμιση τής ψυχής μας με την γέννηση τού σώματος τής Θεάς Αθηνάς.
Ψάξε στο διαδίκτυο τα περί Chacra, Kundalini και Θεάς Kali η οποία θεά Kali είναι η ίδια με την Αιγυπτιακή θεά όφις με το όνομα ΒΟΥΤΩ (Per Ouadjet ή Ouazait) πού έχει σχέση με το ΚΑ σε αντίθεση με την ΝΕΧΜΠΕΤ (Nekhbet, Nekhbet) πού ΕΧΕΙ την μορφή γύπα και έχει σχέση με το ΜΠΑ.
Η ΒΟΥΤΩ φοράει στο κεφάλι της το κόκκινο στέμμα ενώ η ΝΕΧΜΠΕΤ φοράει το λευκό στέμμα.
Και τα δύο αυτά στέμματα μαζί τα φοράει ο Φαραώ στο κεφάλι του και αυτό δείχνει ότι είναι κύριος και των δύο δυνάμεων πού συνθέτουν το σύνολο τής οντότητας μας.