Αρχαίο ελληνικό νόμισμα από ήλεκτρο (κράμα χρυσού και αργύρου με “οπτική οφθαλμαπάτη”.
Το συγκεκριμένο νόμισμα του 5ου π.Χ. που εκδόθηκε στη Μυτιλήνη θεωρείται μοναδικό καθώς απεικονίζει δύο αντωπες γυναικείες μορφές που απεικονίζονται σαν να εισέρχεται η μία στο πρόσωπο της άλλης.Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται η θεά Αθηνά