Μοναστηράκι πίσω από το τζαμί τρείς κίονες σχεδόν κατά τοιχα ο ένας μισός έχει υπόγεια είσοδο , τουλάχιστον είχε πρίν τριάντα χρόνια.