Και μία αξιοσημείωτη σύμπτωση: ο μεν Μέγας Αλέξανδρος βασίλευσε από το 336 έως το 323 προ Χριστού. Ο δε Μέγας Κωνσταντίνος βασίλευσε (ως μονοκράτωρ) από το 324 έως το 337 μετά Χριστόν