Σύμφωνα με την κοινή γνώση, όταν μιλάμε για τη χώρα των Φαιάκων, όλοι έχουν στο μυαλό τους το νησί της Κέρκυρας.
Αλλά ο Όμηρος δεν αναφέρει ποτέ την Κέρκυρα (ένα όνομα που δεν υπήρχε την εποχή του), ούτε χρησιμοποιεί κανένα από τα παλαιότερα ονόματα αυτού του νησιού (π.χ. Δρ'επανο), στην πραγματικότητα δεν λέει ποτέ τίποτα άλλο εκτός από τη «χώρα των Φαιάκων». Επιπλέον, υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα εναντίον αυτής της υπόθεσης (δηλαδή ότι η Κέρκυρα είναι το «νησί» των Φαιάκων), και αυτή είναι η σχετικά μικρή απόσταση της Κέρκυρας από την Ιθάκη, το σπίτι του Οδυσσέα (πιθανότατα όχι η σύγχρονη Ιθάκη αλλά μάλλον το κοντινό νησί της Λευκάδας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία). Ο Οδυσσέας, όπως μπορεί να συναχθεί από την Οδύσσεια (θεωρώντας το ποίημα ως αξιόπιστη πηγή για τη γεωγραφία, τις αποστάσεις, τα χρονικά διαστήματα και τις ανθρώπινες σχέσεις), δεν γνώριζε για τους Φαιάκες που ζούσαν «μακριά από την Ιθάκη», όπως ο ίδιος δηλώνει (βιβλίο 9, 18) και πιο συγκεκριμένα «στο τέλος της Γης» σύμφωνα με τη Ναυσικά (βιβλίο 6, 204).
Αλλά ένας άντρας πολυταξιδεμένο όσο ο Οδυσσέας, δεν θα θεωρούσε την Κέρκυρα ως μια «μακρινή» γη και σίγουρα δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τους Φαιάκες που ζούσαν τόσο κοντά στον τομέα του που περιλάμβανε τα περισσότερα νησιά γύρω από την Ιθάκη (βιβλίο 1, 245-246 ), (Ιλιάδα βιβλίο 2, 631-637). Από την άλλη πλευρά, ούτε οι ίδιοι οι Φαιάκες τον γνώριζαν προσωπικά και είχαν ακούσει μόνο για τα κατορθώματά του και την ανδρεία του στον Τρωικό πόλεμο.