Μην ακούσουμε κανέναν να μιλάει για κορονοιό,πολιτικά,αθλητικά και και και. Μάλλον θέλουν ρομποτάκια.

Απαγορευτικό συζητήσεων μέχρι και για θέματα επικαιρότητας εξέδωσε η εταιρεία «Μασούτης»

"""Στη διάρκεια της εργασίας μας στον χώρο των καταστημάτων θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς χειριζόμαστε προσωπικές τοποθετήσεις για ευαίσθητα θέματα μεταξύ προσωπικού και πελατών ή ακόμα και μεταξύ συναδέλφων. Θέματα που αφορούν σε φυλετικές, θρησκευτικές, αθλητικές και πολιτικές προσωπικές πεποιθήσεις, καθώς και σε επίκαιρα θέματα, όπως ο εμβολιασμός ή η πανδημία δεν μπορούν να συζητούνται κατά την ώρα εργασίας, διότι στο χρόνο και χώρο της εργασίας εκπροσωπούμε την εταιρεία μας».