Άλιμο μένω κοντά στο συμμαχικό Νεκροταφείο πριν 10 χρόνια. 3 μεγάλα φώτα πορτολοκοκκινα τα οποία κάνανε σαν πυραμίδα περιστρεφόταν σαν ενα τρίγωνο