Αλλά εμείς εμβόλια...

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/07/ov-48.html