Πέμπτη 27/5 ώρα 00:05 , Ιωάννινα , πορτοκαλί-ερυθρό φωτεινό αντικείμενο δυτικά στον ουρανό πάνω από την πόλη με αργή κατεύθυνση ανατολική, ακολούθησε ζικ-ζακ πορεία νότια για περίπου 40" και έπειτα κατευθύνθηκε δυτικά έως ότου σβήσει (μάλλον λόγω περιστροφής-αλλαγής πορείας)