Το κέντρο της ορχήστας του θεάτρου των Δελφών με την ορχήστρα του θεάτρου του Δίον βρίσκονται στον ίδιο μεσημβρινό (βοράς-νότος) το λάθος είναι της τάξης του 0,6 τοις χιλίοις. Τα ιερά των Δελφών και του Δίον κατασκευάστηκαν να ανήκουν στον ίδιο μεσημβρινό. Δηλαδή να είναι ευθυγραμμισμένα στην ευθεία που δείχνει το βορρά-νότο. Η απόσταση από την ορχήστρα του θεάτρου Δελφών στην ορχήστρα του θεάτρου Δίον στους προποδες του Ολύμπου, δηλαδή σε απόσταση 187 χιλιομέτρων είναι περίπου 750 μέτρα.