Στην φωτογραφία επάνω, τα “αντικείμενα” ήταν αδύνατον να μετρηθούν ….