Η φωτογραφία είναι από το σπήλαιο της Ειλειθυίας. Ακόμη και σήμερα συνεχίζεται η παράδοση και οι γυναίκες προσφέρουν στη θεά λουλούδια και βότανα για να τις βοηθήσει στην τεκνοποίηση.