Το Νυμφαίο της Κηφισιάς δεν έχει εντοπιστεί ακόμα από τους αρχαιολόγους. Ωστόσο, μέσα στην κοίτη του ρέματος της Πύρνας, υπάρχει ένα ακόμα σπήλαιο (1,5 περίπου χλμ χαμηλότερα από το Σπήλαιο των Ευμενίδων), για το οποίο ο Νέζης (ό.π., σ. 139) αναφέρει τον ισχυρι-
σμό του Ν. Παπαδάκη (Περιοδικό “Περιηγητική”, Νοέμβριος 1962, σ. 24-25) ότι αποτέλεσε κατά την αρχαιότητα ιερό των Νυμφών.
Η σπηλιά αυτή είναι σαν στέγαστρο, και καταλαμβάνει εγκάρσια όλο τον πυθμένα της ρεματιάς. Η είσοδός της. που είναι υπερυψωμένη, σχηματίζει ένα φυσικό σκαλοπάτι 3 μέτρων περίπου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μικρού καταρράκτη.1 Το ειδυλλιακό αυτό τοπίο θα μπορούσε κάλλιστα να είχε διαμορφωθεί στην αρχαιότητα σε Νυμφαίο. Δεν υπάρχει όμως κανένα ίχνος που να υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Σώζονται ωστόσο τα ίχνη ξερολιθιάς στα αριστερά της εισόδου. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε βέβαιοι ως προς την παλαιότητά της. Τα ίχνη αυτά μπορεί να ’ναι αρχαία, μπορεί να ’ναι και μεταγενέστερα. Η οροφή του σπηλαίου είναι εξαιρετικά χαμηλή. Από την κεντρική αίθουσα ξεκινάει μια τεχνητή στοά με κατεύθυνση προς Βορρά. Στο τέλος της στοάς υπάρχουν δύο σφραγισμένες είσοδοι? η μία είναι κλεισμένη με πέτρες και η άλλη καλύπτεται από χοντρή τσιμεντόπλακα.
Στην ανατολική πλευρά βλέπουμε άλλο ένα στενό φυσικό πέρασμα, ενώ στα δεξιά του σπηλαίου, αμέσως μετά την είσοδο, υπάρχει μία μικρή αίθουσα από την οροφή της οποίας κρέμονται οι ρίζες των δέντρων.