Μια αναφορά από τον Χεγήσανδρο σχετικά με την Απολλωνία στην χερσόνησο της Χαλκιδικής κοντά στη λίμνη Βόλβη επιδεικνύει μια παράξενη σχέση σχετική με τελετουργική ταφική θυσία και ψαρέματος. Η λίμνη ονομάστηκε Βόλβη λόγω της μητέρας του Ολύνθου, από τον Ηρακλή. Ο τάφος του Ολύνθου βρίσκεται στον ομόνυμο ποταμό ο οποίος ρέει στη λίμνη Βόλβη. Κατά τους μήνες των Ανθεστηρίων και Ελαφηβολιών, την άνοιξη οι κάτοικοι της Απολλωνίας θυσιάζουν στους νεκρούς τους συμπεριλαμβανομένου και του Ήρωά τους στον τάφο του στον ποταμό. Τότε λένε "Βόλβη, στείλε ένα "ψήστη" στον Όλυνθο" και αμέσως αναρίθμητα ψάρια πηγαίνουν από την λίμνη στον ποταμό Όλυνθο και όλοι οι παρευρισκόμενοι μπορούν να πάρουν όσα χρειάζονται. Η Θεά της λίμνης θα στείλει άφθονο φαγητό αν αυτοί τιμούν τον γιο της με θυσία