Μας λέει ο χρονικογράφος Θεοφάνης ότι κατά τα τέλη του 8ου αιώνος ο Λέων ο Φιλόσοφος, µη ικανοποιούµενος από τις σπουδές στη Πόλη που περιλάµβαναν µόνο γραµµατική και ποιητική, µετέβη σε απόκρυφο σχολείο σε µοναστήρι της Ανδρου, όπου µελέτησε τα απαγορευµένα µαθηµατικά και φιλοσοφία (ρητορική δε και φιλοσοφία και αριθµών αναλήψεις), έχοντας βρει στις µυστικές αυτές βιβλιοθήκες πλήθος βιβλίων. Αφήνει δε ο χρονικογράφος υπονοούµενα για κρυφές τελετουργίες: προς τας κορυφάς των ορέων... προς το της γνώσεως ούτως ύψος ανεβιβάζετο?!