Μια γυναίκα έλεγε ότι πενήντα μέρες μετά την ταφή του άντρα της είδε το πτώμα του άθικτο μολονότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες τελετές για τον εξορκισμό. Λέγεται ότι αυτός είχε σκοτώσει τέσσερα-πέντε άτομα, οπότε έκαψαν το πτώμα του δημοσίως.