Ακροκέραμο στο Τεοτιουακάν. Πήγαν εκεί οι Σπαρτιάτες;