Προσοχή, ο ήλιος έδυε από την άλλη πλευρά. Η φωτογραφία δείχνει την ανατολη