Παραλία..βράχια Καλικρατεια Χαλκιδικής .. 3φιγουρες..μαύρες με κόκκινα μάτια.