Ενώ και ο Θάνος Πλεύρης, στην ίδια εκδήλωση - αλλά σε διαφορετικό πάνελ, με θέμα τον αντιρατσιστικό νόμο - τόνισε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, παρά να χυθεί αίμα στα σύνορα, με σκοπό να γίνει γνωστό ότι δεν μπορεί όποιος Θέλει να μπαίνει στην χώρα μας. Όσο γι' αυτούς που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, πρέπει να μην τους δίνεται η δυνατότητα να περνάνε καλύτερα από ό,τι στην χώρα τους, διαφορετικά θα συνεχίσουν να έρχονται. Και αυτό σημαίνει ότι Θα πρέπει να μην βρίσκουν δουλειά, φαγητό, νερό και ούτω καθ' εξής. Όσο η ελληνική πολιτεία τους ντύνει, τους ταΐζει και τους χαρτζιλικώνει θα συνεχίσουν να έρχονται, ήταν η περίληψη των όσων περίπου είπε.