Από τους πιο γνωστούς είναι ο πνευματιστής-υπνωτιστής Γ.Β. προερχόμενος από τις ΗΠΑ με πλούσια και επικύνδυνη δραστηριότητα στη χώρα μας. Τον κατηγορούν ότι ασχολείται με τον Σατανισμό και τη μαγεία. Έχει κατορθώσει να διεισδύσει στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό T.C. της Κορίνθου και με νήματα που κινεί ο ίδιος, ελέγχει το πρόγραμμα του σταθμού, με αποτέλεσμα να προβάλλονται κατά καιρόυς εκπομπές με περιεχόμενο αποκρυφιστικό, αντιορθόδοξο, φιλοσατανικό και υπερ της θεωρίας περί "μετεμψύχωσης". Παρά τις αντιδράσεις της τοπικής εκκλήσίας ο Γ.Β. παραμένει αμετακίνητος στις απόψεις του και στη θέση του. Παρόμοια δράση με αυτή του Γ.Β. επιδεικνύει και ο Σ.Π. στην Κέρκυρα (Σ...) και πολλοί άλλοι