Μια φορά και εγώ είχα δει μία νύμφη - ή τουλάχιστον έτσι το εξήγησε ο οδηγός μου - να κινείται μέσα σε ένα δάσος με ελαιόδενδρα κοντά στη Σπάρτη και πρέπει να ομολογήσω πως αν και είχα μία πίστη στην ύπαρξη των νυμφών και στον κίνδυνο που ελοχεύει αν τις κοιτάξει κανείς, η εμφάνισή της ήταν τόσο ζωντανή που θα μπορούσα να ορκιστώ πως πράγματι και εγώ αλλά και ο οδηγός μου ότι είχαμε δει μία νύμφη και ίσως να χρειαζόμασταν μία γερή δόση ποτού στο επόμενο πανδοχείο που θα καταλύαμε για να ηρεμήσουν τα νεύρα μας. Η αρχική πίστη σε αυτά τα πράγματα, όπου το παιδί αποκτά από την μητέρα του, χωρίς αμφιβολία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην υλοποίησή τους, αλλά είνα πολύ παράξενο ότι συχνά στην Ελλάδα όχι μόνο ένα άνθρωπος αλλά αρκετοί ταυτόχρονα να βλέπουν ένα "φάντασμα" την ίδια στιγμή και αργότερα να συμπίπτου οι περιγραφές τους