Στις αρχές του αιώνας μας - μου διηγήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Κουνουπίτσα - ζούσε εκεί κάποιος Δημήτρης Δεδεγκίνας Ύσταρα από οράματα που είχε, οι ντόπιοι ανακάλυψαν τα οστά της Αγ. Βαρβάρας, που όπως λένε λάμπουν.