Στην Πύρνα της Κηφησιάς όπου κατοικούσαν οι Μοίρες υπήρχε και ένας Μάγος ο οποίος είχε εκ διαδοχής το προνόμιο να συνεννοείται με αυτές και να ανακοινώνει τα αποτελέσματα σε αυτούς που τις επικαλούνται. Τελευταίος λέγεται ότι ήταν κάποιος Τσαρουχάς ο οποίος - σύμφωνα
με την παράδοση πάντα προέλεγε σωστά τα μέλλοντα. Ο Τσαρουχάς όταν ερχόταν στην Αθήνα έφερνε συχνά διάφορες μοιράιες αποφάσεις σε οικογένειες οι οποίες είχαν επιακλεστεί τις Μοίρες της Πϋρνας