Αλλά, ας αφήσουμε τώρα το λόφο "Κουφό" και ας μεταφερθούμε στους βορειοανατολικούς πρόποδες της Πεντέλης, σε έναν άλλο λοφίσκο, που -θα πρέπει να τονίσουμε- απέχει μόλις 4,5 χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρισκόταν εγκατεστημένη η αμερικανική βάση της Νέας Μάκρης. Επί του λοφίσκου αυτού, λοιπόν, λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του, υπαγόμενου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο, Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου, το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, ασχολείται μεταξύ άλλων και με «μελέτες του Γεωειδούς στον ελληνικό χώρο και των μεταβολών του γήινου πεδίου βαρύτητας»
(http://liaison.ntua.gr/EMPY/ShowLabInfo.aspx?from=Categories&catid=12&labid=1174).
Τι σύμπτωση, έ; Και τι ακόμη μεγαλύτερη σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι μερικές εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα, πάντα σε απόσταση 4,5 περίπου χιλιομέτρων από την πρώην βάση της Νέας Μάκρης, στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την οποία, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, εντοπίζεται το ένα άκρο του ηλεκτρομαγνητικού διαύλου, λειτουργεί από το 1958 το Μαγνητικό Παρατηρητήριο Πεντέλης (Magnetic Observatory of Penteli - MOP).