Ένας μια φορά στη Iο, τ’ όνομά του Γιάννης, πήγαινε στα χωράφια τα μεσάνυχτα να μπλέξει κρομμύδια. Εκεί βλέπει πολλές Αναράιδες και του φωνάζανε «δεν ειν’ ώρα ακόμα!» θέλανε να τον κάμουν να καταλάβει πως ήταν πολύ νύχτα. Ο Γιάννης από το φόβο του τα παράτησε κι έφυγε, και πήγε την ημέρα.