Σήμερα εκεί κοντά υπάρχει και το χωριό Δαφνιώτησσα, για το οποίο υπάρχει θρύλος ότι υπάρχουν υπόγειες κοιλότητες και δίοδοι που φτάνουν πολύ μακριά. Υπάρχει και ένας πανάρχαιος ναός. Που βρίσκονται οι Υπόγειοι Κόσμοι; Κάτω από το έδαφος ή πέρα από την γνώριμη τρισδιάστατη πραγματικότητα; Η μήπως οι δυο αυτές εκδοχές αποτελούν τις δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος;