Έξι μήνες μετά το θάνατο του συζύγου μου Ιωάννου Μαρκόπουλου, τον είδα στον ύπνο μου να μου λέει ότι κάτω από τον σοφά που βρισκόταν το πιθάρι με το σιτάρι βρίσκονταν τα χρήματά του. Μου είπε να βγάλω ένα μέρος από το σιτάρι και κατόπιν να βάλω το χέρι μου και θα βρω το σακούλι με τα χρήματα. Το πρωί πράγματι έκανα ότι μου είπε στο όνειρο και πράγματι βρήκα το σακούλι με τα χρήματα. Επίσης πολλές φορές ο σύζυγός μου, μου προείπε σε όνειρο διάφορα σχετικά με την οικογένεια τα οποία έβγαιναν πάντα αληθέστατα.