Επάνω στο Λύκαιον, το βουνό του Δία στην Αρκαδία, υπήρχε ένα πηγάδι που το ονόμαζαν Αγνό. 'Οταν ήταν ξηρασία ο ιερέας του Δία πήγαινε στο πηγάδι, βουτούσε ένα κλωνάρι στο νερό του και το ανακινούσε. Αμέσως φαινόταν να υψώνεται καταχνιά από το πηγάδι. Γινόταν σύννεφο και έβρεχε σε όλη την Αρκαδία