Το παλιό εκκλησάκι, χτισμένο σύρριζα με τον βράχο, είναι μία κλασσική περίπτωση αποκρύψεως αρχαίας σπηλιάς στον Βράχο. (φωτο. Ι. Γιαννόπουλος)