Θα ήθελα την βοήθεια σας και τις απόψεις σας πάνω σε ένα θέμα που πρόσφατα μου έγινε γνωστό από ιδιαιτέρως έγκυρη επιστημονική πηγή… Πρίν παραθέσω το κείμενο που με οδηγήσε στην γνώση της κρίσημης –για εμένα- πληροφορίας και στην εισαγωγή αυτής στο Forum, θα ήθελα να ζητήσω από όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην συζήτηση, πρώτον να ανεχτούν τυχόν «απαίδευτα» σχόλια μου διότι μου λείπει η επιστημονική κατάρτιση πάνω στο θέμα. Δεύτερον, θα επιθυμούσα να μην γίνει «πεδίο μάχης» η συζήτηση, ώστε να επωφεληθούμε όλοι από αυτήν και τρίτον, ζητώ τις απόψεις σας, αλλά παράλληλα ζητώ βιβλιογραφία, όπως επίσης να κρατήσουμε το θέμα σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο… Παραθέτω το κείμενο που με οδήγησε στην πληροφορία: «ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Χρονολογική περίοδος 1 Ευρήματα που χρονολογούνται από το 12.000.000 έως 700.000 π.Χ. Η λεπτομερής γεωλογική μελέτη της θέσης αρ. 2 των ανασκαφών του Dr. Άρη Πουλιανού της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, χρονολόγησε με ακρίβεια την πανίδα και τα εργαλεία του Ανώτερου Μειόκαινου 12 με 11 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η ηλικία αυτή επιβεβαιώθηκε με την μέθοδο του Παλαιομαγνητισμού στο Πανεπιστήμιο της Ν. Καρολίνας των Η.Π.Α. (1979). Η πανίδα περιγράφεται ως πανίδα στέπας, αλλά και σαβάνας. Ανάμεσα στους κοπρόλιθους της πανίδας αυτής διακρίνεται και κοπρόλιθος που ανήκει σε όρθιο ανθρωποπίθηκο της περιόδου. Ανάλυση του περιεχομένου του κοπρόλιθου από την NASA των Η.Π.Α. (Dr. A. Toussimis) απέδειξε ότι οι ανθρωπίδες του καιρού εκείνου ετρέφοντο με άφθονο κρέας ζώων και πουλιών, αλλά και με πολύ σκληρούς καρπούς της σαβάνας της Χαλκιδικής. Τόσο τα Μειοκαινικά όσο και τα Πλειοκαινικά και τα Πλειστοκαινικά δεδομένα των ανασκαφών της περιοχής αποδεικνύουν ότι η γη της Μακεδονίας έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπου και του πολιτισμού του, αλλά και στην εμφάνισή του επί της γης νωρίτερα από κάθε άλλο μέρος της οικουμένης. Έχει ανακαλυφθεί νέα, για την Ελλάδα, μειοκαινική πανίδα με πολλά είδη ζώων, τα οποία ως τότε εθεωρούντο ανύπαρκτα στον ελλαδικό χώρο, μια και “δεν είχαν παρατηρηθεί” στο Πικέρμι, στην Σάμο κ.α. Όλα τα ευρήματα των ανασκαφών εκτίθενται στο Ανθρωπολογικό Μουσείο των Πετραλώνων, που έκτισε η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος με δικά της χρήματα και είναι το μόνο εν λειτουργία (σε καθημερινή βάση), Ανθρωπολογικό Μουσείο της χώρας μας. Αρχάνθρωπος της Τρίλλιας – Χαλκιδική (ηλικίας 11 - 10 εκατομμυρίων ετών) Νεώτερα ευρήματα (εκτός του αρχανθρώπου των Πετραλώνων) αποδεικνύουν την αυτοχθονία του ανθρώπου στην Ελληνική γη. Το οστό από κνήμη ανθρώπου που βρέθηκε στην περιοχή της Τρίλλιας τον Σεπτέμβρη του 1997 και τα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας που βρέθηκαν, όπως τμήματα σκελετών, κοπρόλιθοι, παλαιολιθικά εργαλεία και διάφορα παλαιοανθρωπολογικά και παλαιοντολογικά ευρήματα ηλικίας 11 - 10 εκατομμυρίων ετών και που ανήκουν στο Ανώτερο Μειόκαινο (Miocene), όχι μόνο ανατρέπουν την θεωρία της Αφρικής, αλλά και εντοπίζουν σε πιο σημείο πρωτοεμφανίζεται επί της γης ο άνθρωπος. Τα τεχνοσκευάσματα του Homo erectus trilliensis ( όπως ονομάστηκε από τον Dr. Άρη Πουλιανό), δεν έχουν σχέση με την εργαλειοτεχνία που συναντάμε σε άλλα είδη ανώτερων Πρωτευόντων, π.χ. των Αυστραλοπιθήκων της Αφρικής, όπως της Lucy για παράδειγμα. Γι' αυτό και ο Πουλιανός δεν θεωρεί τους Αυστραλοπιθήκους της Αφρικής ότι παίρνουν μέρος στη δημιουργία του ανθρώπου. Τα παλαιότερα ίχνη φωτιάς – Πετράλωνα Χαλκιδικής (1.000.000 περίπου ετών) Στο σπήλαιο των Πετραλώνων βρέθηκαν από τον Dr. Άρη Πουλιανό, τα παλαιότερα ίχνη φωτιάς που άναψε ποτέ ανθρώπινο χέρι στον πλανήτη ηλικίας 1.000.000 ετών και τα οποία καταρρίπτουν τις θεωρίες περί μη αυτοχθονίας των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής της χερσονήσου του Αίμου. Έχουν βρεθεί στο 23ο και 24ο στρώμα (της Τομής Γ') και πρόκειται για καμένα κόκαλα, στάχτες κτλ. τα οποία χρονολογήθηκαν με διάφορες μεθόδους και ιδιαίτερα με την μέθοδο της αντήχησης της περιστροφής των ηλεκτρονίων [Electron Spin Resonance (ESR)]. Η μέθοδος αυτή ανακαλύφθηκε από τον Ιάπωνα πυρηνικό φυσικό Μοτόγι Ικέγια, ο οποίος, μετά από πρόσκληση του δρ. Άρη Πουλιανού, επισκέφθηκε το σπήλαιο και την εφήρμοσε στα υπολείμματα της φωτιάς δίνοντας ηλικία 1.000.000 περίπου ετών. Παλαιομαγνητικά στοιχεία και τα δεδομένα της πανίδος επιβεβαιώνουν την ηλικία αυτή. Έτσι στο στρώμα αυτό έχουμε βεβαιωμένες αποδείξεις για την ύπαρξη ανθρώπου στην Ελλάδα πριν από ένα εκατομμύριο έτη περίπου. Σε βαθύτερα στρώματα η παρουσία του ανθρώπου έχει ακόμη μεγαλύτερη ηλικία. » Και σας παραθέτω την πληροφορία που έλαβα από ιδιαιτέρως έγκυρη επιστημονική πηγή (την οποία δεν θέλω να κατονομάσω, για λόγους διακριτικότητας και εμπιστοσύνης προς το άτομο μου): «Έπιτρέψατέ μου, έπίσης, νά Σάς έπισημάνω πώς άπ΄ αύτό λείπει μία πολύ σημαντική άναφορά -πληροφορία Σας. Άύτή άφορά τήν είς τό Σπήλαιο τών Πετραλώνων έπισημανθείσα, άπό διαφόρους Ούγγρους, Ρώσσους, Άμερικανούς κ.λπ Γεωλόγους , στρωματογραφική "άνωμαλία''. Δήλα δή τήν είς κάποιο στωματογραφικό του έπίπεδο άντίστροφη ροή (κίνηση) τών ήλεκτρονίων. Ή Έπισήμανσις δέ αύτή, είναι, κατά τήν σαφώς προσωπική μου άποψιν, ή σημαντικοτέρα άνακαλύψις είς τό Σπήλαιο αύτό, καθώτι αύτή δείχνει, έάν δέν σηματοδοτεί, τήν κάποτε πραγματοποιηθείσα άντιστροφή τών φυσικών (όχι μόνο τών μαγνητικών) πόλων τού Πλανήτου μας. Τήν άντιστροφήν αύτήν (πιθανότατα) άναφέρει, όχι μόνο ό Θείος Πλάτων είς τόν Μύθον τής << ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΝΑΔΟΣ>> (είς τό μέ τόν τίτλον <<Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ>> έργον του, άλλά κι αύτή ή τών Έλλήνων Μυ-Θολογία = Κοσμογονία. Ή δέ τής τελευταίας άναφορά αύτήν γίνεται είς τήν περί άπό τόν Δία κατατροπώσεως τών Γιγάντων καί πτώσεώς των είς τήν Φλέργα τής Παλλήνης, ήτοι είς τήν Χαλκιδικήν.» ------------------------------------- Πηγές: http://www.ancientgr.com http://www.aee.gr