ΑΠΟ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

Νά γιατί κλείνουν τήν ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 

Σχέδιο ἅλωσης τῆς Ὁρθοδοξίας στά Βαλκάνια ἀπό τή Μπίλντερμπεργκ

 

 

 

 

Πολλά δισεκατομμύρια εὐρώ θά διαθετοῦν μέσω τῆς τράπεζας CHACE MANΗATTAN τοῦ γνωστοῦ Ροκφέλερ γιά τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν θρησκευτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς καί ἐν γένει τῶν ΜΜΕ.

 

Ποιοί οἱ στόχοι τῆς μιαρῆς λέσχης καί ποιοί κινοῦν τά νήματα στήν Ἑλλάδα

 

Πολλὰ ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα μέσα ἐνημέρωσης θὰ ἀλλάξουν σύντομα χέρια, ἔτσι ὥστε νὰ ἐλεγχθεῖ πλήρως κάθε πιθανὴ ἑστία ἀντίστασης ἐνῶ ὁρισμένα ποὺ ἐκλαμβάνονται ὡς ἐνοχλητικὰ θὰ κλείσουν ἐντελῶς…

 

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσπάθειας ποὺ καταβάλλει ἡ παροῦσα κυβέρνηση νὰ κλείσει τὰ ἐκκλησιαστικὰ ραδιόφωνα, κρίνουμε σκόπιμο νὰ ἐπαναφέρουμε στὴ μνήμη σας, τί εἶχε γράψει ὁ «ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» στὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2015 γιὰ τὰ σχέδια τῆς μιαρῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ, τὰ ὁποῖα ὑλοποιεῖ καί ἐφαρμόζει κατὰ γράμμα ἡ ἐντολοδόχα καὶ σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία κυβέρνηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. Ἁπλῶς γιὰ νὰ γνωρίζουμε τὶ ἐφαρμόζουν καὶ γιὰ ποιὸν λόγο σήμερα οἱ κυβερνῶντες

 

Σχέδιο ἐλέγχου τῶν θρησκευτικῶν ὀρθοδόξων ἡγεσιῶν τῆς Βαλκανικῆς ἀλλὰ καὶ γαλούχησης ἐξ ὁλοκλήρου τῶν ὀρθοδόξων λαῶν μὲ ἄμεσα καὶ ἔμμεσα μακροπρόθεσμα προγράμματα καὶ τὴ διάθεση πολλῶν δισεκατομμυρίων ἔχει ἐκπονήσει σύμφωνα μὲ πληροφορίες τὸ διευθυντήριο τῆς μιαρῆς λέσχης τῆς Μπίλντερμπεργκ. Ἡ χρηματοδότηση θὰ γίνει ἀπὸ ἀμερικανικὴ τράπεζα ποὺ ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στὸ γνωστὸ μεγιστάνα τοῦ πλούτου καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς λέσχης Ντέιβιντ Ροκφέλερ.

 

Ἤδη τὰ μέλη ποὺ συμμετεῖχαν ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Βαλκανικῆς στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς λέσχης ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Αὐστρία δραστηριοποιοῦνται πρὸς τὴν κατεύθυνση ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν της πού ἔχουν ἀπώτερο στόχο τὴν παγκοσμιοποίηση.

 

Γιατί ὅμως ρίχνει τόσο πολὺ χρῆμα τὸ διευθυντήριο τῆς λέσχης γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας; Ποιοὶ εἶναι οἱ στόχοι του;

 

Σύμφωνα μὲ διαρροὲς ποὺ ὑπῆρξαν ἀμέσως μετὰ τὴ συνεδρίαση τῆς λέσχης πού πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο Ἰούνιο σέ θέρετρο τῶν αὐστριακῶν ἄλπεων στοὺς βασικοὺς στόχους μεταξὺ τῶν ἄλλων περιλαμβάνονται:

 

– Ἡ ἐνίσχυση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν κινήσεων ποὺ συμβάλουν στὴν περαιτέρω προσέγγιση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μὲ τὴν πλήρως ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὴ λέσχη Παπικὴ Ἐκκλησία.

 

– Ἡ ἀποδυνάμωση τῆς ὀρθόδοξης πίστης μὲ τὴν προώθηση νόμων ὅπως λ. χ. περὶ «γάμου» κίναιδων κ. ἄ. ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους κυβερνήσεις.

 

– Ἡ σταδιακὴ ἀποστασιοποίηση τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸ συμβάλει ἔμμεσα ὥστε νὰ διαμορφώνεται μία διπλωματία ἀλλὰ καὶ ἀνάλογο κλίμα στὶς χῶρες αὐτὲς ὑπὲρ τῆς Μόσχας.

 

– Ἡ διάλυση κάθε ἔννοιας ἔθνους μὲ τὴν καλλιέργεια καὶ ἀποδοχὴ τῶν ἐπιδιωκόμενων νέων πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν μὲ μετακινήσεις πληθυσμῶν ὑπὸ τὴ μορφὴ δῆθεν προσφύγων.

 

Ἤδη στὴν Ἑλλάδα ἐξ ἀφορμῆς τοῦ νέου νόμου γιὰ τὰ Μαζικὰ Μέσα Ἐνημέρωσης, ποὺ προσφάτως ψηφίστηκε στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο τοὺς δύο ἑπόμενους μῆνες ἀναμένεται νὰ διαμορφωθεῖ ἕνα νέο σκηνικὸ σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν τηλεόραση, τὸ ραδιόφωνο καὶ τὸν ἔντυπο γενικὰ τύπο. Θὰ γίνουν σημαντικὲς ἀλλαγὲς καὶ θὰ ἐμπλακοῦν νέοι ἐπιχειρηματίες, ἔτσι ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ ὁλοφάνερη ἀγανάκτηση τῆς πλειονότητας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τὰ ὑπάρχοντα συστημικὰ ΜΜΕ, γιὰ τὸ ρόλο ποὺ αὐτὰ διαδραμάτισαν στὴν ἀποδοχὴ τῶν μνημονίων καὶ τῶν σκληρῶν μέτρων. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ κυβερνητικὰ στελέχη συνεργάστηκαν καθ’ ὑπόδειξη τοῦ Βερολίνου καὶ τῶν Βρυξελῶν μὲ τὸ ἐν Ἑλλάδι διευθυντήριο τῆς μιαρῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα μέσα ἐνημέρωσης θὰ ἀλλάξουν σύντομα χέρια, ἔτσι ὥστε νὰ ἐλεγχθεῖ πλήρως κάθε πιθανὴ ἑστία ἀντίστασης ἐνῶ ὁρισμένα ποὺ ἐκλαμβάνονται ὡς ἐνοχλητικὰ θὰ κλείσουν ἐντελῶς…

 

Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ θὰ ἐπιχειρηθεῖ μέσω τῶν νέων προσώπων ἀλλὰ καὶ τῶν ἑκατομμυρίων εὐρὼ ποὺ θὰ ἔρθουν ἀπὸ τὸ τραπεζικὸ κατάστημα τοῦ Ντέιβιντ Ροκφέλερ νὰ δημιουργηθεῖ μία ἐλπίδα ἀνάκαμψης στὸν πιεσμένο λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης χῶρο τῶν ΜΜΕ. Κι αὐτὸ θὰ συμβάλει ἐμμέσως στὴν καταστολὴ κάθε ἐκδήλωσης ἀγανάκτησης καὶ ἀντίδρασης.

 

Πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἐκτός τοῦ νέου τηλεοπτικοῦ καὶ ραδιοφωνικοῦ τοπίου δίνεται γιὰ πρώτη φορά, μέσα στὸ λεγόμενο ὡς ἐκκλησιαστικὸ δόγμα τοῦ Τρούμαν τεράστια σημασία στὸν ἐκκλησιαστικὸ ὀρθόδοξο χῶρο. Θὰ ἐκδοθοῦν νέα ἔντυπα καὶ ἐφημερίδες ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου, πιθανὸν νὰ ἀγοραστοῦν μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀναβάθμισης ἐκκλησιαστικοὶ ραδιοφωνικοὶ σταθμοὶ ἱερῶν μητροπόλεων ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἐνισχυθεῖ ὁ σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀντάλλαγμα τὸ κλείσιμο τῶν περιφερειακῶν ἀνεξέλεγκτων ἐκκλησιαστικῶν σταθμῶν. Ἀκόμη καὶ ἠλεκτρονικὰ ἐκκλησιαστικὰ μέσα ἐνημέρωσης καὶ ἰστοσελίδες θὰ ἐπιχειρηθεῖ εἴτε νὰ ἐξαγορασθοῦν παντελῶς καὶ νὰ ἀλλάξουν χέρια εἴτε νὰ ἐλεγχθοῦν μέσω συγκεκριμένης …χρηματοδότησης ἀπὸ συνεργαζόμενους μ’ αὐτοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὀργανισμούς.

 

Καὶ τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι κατὰ τὴν ἐκπόνηση τοῦ σχεδίου τῆς μιαρῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ συμμετεῖχε, ὡς ἀναφέρουν οἱ συγκεκριμένες διαρροὲς καὶ ἐκπρόσωπος ἐπικεφαλῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας…

 

Στὴν οὐσία ἐπιλέγεται ἕνα γιγαντιαῖο σχέδιο ἅλωσης τῶν ΜΜΕ σὲ ὅλη τὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο γιατί στοιχίζει πολὺ λιγότερο ἀπὸ τὸ νὰ προκληθοῦν ἔνοπλες συγκρούσεις καὶ πόλεμοι, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ὁποίων, ὅπως προσφάτως διαπιστώθηκε στὴ Συρία εἶναι ἀναμφίβολο. Στὸ σχέδιο αὐτὸ οὐσιαστικὸ ρόλο θὰ διαδραματίσει εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸ Ἵδρυμα τοῦ μεγιστάνα τοῦ πλούτου Τζὼρτζ Σόρος καὶ ἡ τράπεζα τῆς οἰκογένειας Ροκφέλερ CHACE MANHATTAN ἀλλὰ καὶ ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ μέσω τῆς ὁποίας προσφάτως χρηματοδοτήθηκε ἐξ ὁλοκλήρου μεγάλο συνέδριο ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ ὑπερπολυτελὲς ξενοδοχεῖο στὴν Ἀθήνα

 

Τὸ συντονιστικὸ ἔλεγχο τοῦ σχεδίου τῆς ἅλωσης τῶν ΜΜΕ στὴν Ἑλλάδα ἔχουν δύο πρόσωπα ποὺ διαδραμάτισαν σημαντικὸ ρόλο στὴ διαμόρφωση τοῦ ὑπάρχοντος σκηνικοῦ της οἰκονομικῆς κρίσης στὴν χώρα μας καὶ ὑπῆρξαν ἔστω καὶ γιὰ λίγο κορυφαῖα στελέχη τῆς πολιτικῆς κι οἰκονομικῆς σκηνῆς τοῦ τόπου. Ταυτόχρονα ἀνήκουν στὴν ἀνώτατη ἡγεσία τοῦ τεκτονισμοῦ καὶ ἔχουν ἀναπτύξει ἰδιαίτερα σημαντικὲς σχέσεις μὲ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

 

Τοὺς τελευταίους μάλιστα μῆνες τὰ συγκεκριμένα αὐτὰ πρόσωπα ἐπισκέπτονται πολιτικοὶ καὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες τοῦ τόπου ἀκόμη καὶ ἀρχηγοὶ κομμάτων, πιθανὸν γιὰ νὰ πάρουν ἐντολὲς καὶ κατευθύνσεις…

 

Ἡ ἅλωση τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας

 

Δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε ὅτι προσφάτως ὁ Πάπας Φραγκίσκος κατὰ τὴν ἐπίσκεψη ποὺ πραγματοποίησε στὶς ΗΠΑ συναντήθηκε μεταξὺ ἄλλων καὶ μὲ τὸν ἐπιστήθιο φίλο του Ντέιβιντ Ροκφέλερ. Γνωρίζει καλὰ ὁ συγκεκριμένος Πάπας πὼς χωρὶς τὴ βοήθειά του οὐδέποτε θὰ εἶχε ἀνέλθει στὸ ἀξίωμα ποὺ ἔχει σήμερα οὔτε θὰ εἶχε παραιτηθεῖ ὁ προκάτοχος του Βενέδικτος. Τὸ σχέδιο πλήρους ἅλωσης τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴ μιαρὴ λέσχη Μπίλντερμπεργκ καὶ τὸν Ροκφέλερ πέτυχε πλήρως. Ἤδη ὁ λαλίστατος Πάπας Φραγκίσκος ἔχει ἀρχίσει σταδιακὰ μὲ τὴ συμβολὴ τῶν ἐλεγχόμενων ΜΜΕ νὰ διαστρεβλώνει τὸν εὐαγγελικὸ λόγο πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς πανθρησκείας καὶ τῆς προετοιμασίας τῶν νέων πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐξίσωσε τὸν Χριστὸ μὲ τὸν ψευτοπροφήτη Μωάμεθ, ἐπιτελεῖ ἀνοίγματα πρὸς τὸν Ἰσλαμισμὸ καὶ τὸν ἰουδαϊσμὸ καὶ ἀπομακρύνει ἢ καλύτερα ἐξοντώνει ἢ καὶ ἐξαγοράζει τὰ στελέχη ποὺ παραμένουν πιστὰ στὸν παπισμό. Ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ συναντήσεις του μὲ ὁμοφυλόφιλους, οἱ φίλα προσκείμενες δηλώσεις περὶ τοῦ κιναιδισμοῦ, ἡ ἀλλαγὴ στάσης σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὶς ἐκτρώσεις κ.ο.κ.

 

Παρόμοιο σχέδιο καί γιά τήν Ὀρθοδοξία

 

Κάτι ἀνάλογο λοιπὸν ἐπιχειρεῖται νὰ γίνει καὶ μὲ τὶς ἡγεσίες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Δὲν ἀποκλείεται λοιπὸν προκειμένου νὰ ἐλεγχθοῦν πλήρως οἱ θρησκευτικὲς ὀρθόδοξες ἡγεσίες τοῦ τόπου ἀκόμη καὶ στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἁπλοῦ παπᾶ νὰ ἀναπτυχθεῖ στὸ ἄμεσο μέλλον τεχνηέντως μία σκανδαλοθηρία! Ἀκόμη ἐὰν κριθεῖ σκόπιμο νὰ διακοπεῖ ἡ μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα νέο χρηματοδοτικὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο θὰ ἐνισχύεται ἀπὸ ἐλεγχόμενους κύκλους. Δέν ἀποκλείεται νὰ ὑλοποιηθοῦν κοινὰ προγράμματα τοῦ ἱδρύματος Σόρος, τὸ ὁποῖο διακαῶς λέγεται πὼς ἐλέγχει καὶ χρηματοδοτεῖ συγκεκριμένο ἐκκλησιαστικὸ ἔντυπο, μὲ ἱερὲς Μητροπόλεις ποὺ θὰ ἀφοροῦν τὴ δημιουργία χώρων ὑποδοχῆς γιὰ τὶς ὀρδὲς τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ καταφθάνουν στὴν χώρα μας κ.ο.κ. Οἱ ἰθύνοντες τοῦ σχεδίου ἐλέγχου τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου ὑποστηρίζουν ὅτι ἐμμέσως συνεργάζεται μαζί τους –πιστεύουμε ἐν ἀγνοία τους- μεγάλος ἀριθμὸς Ἱεραρχῶν. Ὡστόσο δὲν διευκρίνισαν σὲ ποιὸ συγκεκριμένο τομέα κι γι’ αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί.

 

Βέβαια καλοί μου Χριστιανοὶ λογαριάζουν χωρὶς τὸν ξενοδόχο. Καὶ ξενοδόχος εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος ἔχει τὸν πρῶτο καὶ τελευταῖο λόγο καὶ θὰ ματαιώσει νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅπως πράττει πάντα τὰ ἀνίερα σχέδια τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας.

 

σχόλιο Γ.Θ : Δεν υπάρχει άλλο Μέσο, στο διαδίκτυο, την τηλεόραση και στο ραδιόφωνο που να κάνει το έργο που κάνει η Πειραϊκή Εκκλησία στις ψυχές τόσων ανθρώπων.

Ο μεγαλύτερος Πνευματικός φάρος της Ορθοδοξίας παγκοσμίως δεν πρέπει να κλείσει.

Μαζί με την συνεχή προσευχή μας οφείλουμε να αντισταθούμεΣΗΜΕΡΑ, ΤΩΡΑ και πρακτικά στέλνοντας email στο Υπουργείο ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης email: sec@mindigital.gr αλλά και καλώντας τους στο τηλέφωνο 210-9098000 προκειμένου να μην κλείσει ο ραδιοφωνικός Σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας λόγω του άρθρου 220 του πολυνομοσχεδίου περί αδειοδοτήσεως των ραδιοφωνικών σταθμών μιας και η «Πειραϊκή Εκκλησία» δεν είναι εμπορικό ραδιόφωνο αλλά Εκκλησιαστικό..

 

Την αντίσταση και την προσευχή μας φοβούνται

Χρωστάμε πολλά στην Πειραϊκή Εκκλησία

δεν θα την εγκαταλείψουμε

θα αντιδράσουμε

ΤΩΡΑ

 

Υπουργείο ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης

email: sec@mindigital.gr

τηλέφωνο στο 210-9098000

 

 

Πηγή: Έκτακτο Παράρτημα μέσω ΑΒΕΡΩΦ